„Ekokreatywni na start!”

Rozwijanie świadomości ekologicznej w zakresie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, a także promowanie działań mających wpływ na kształtowanie proekologicznych postaw – to cele konkursu „Ekokreatywni na start!”, którego organizatorem jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Jest on skierowanym do uczniów wszystkich szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie gmin członkowskich Związku. Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 będą rywalizowali o zwycięstwo, przygotowując plakaty dot. selektywnej zbiórki i kompostowania bioodpadów lub ulotki promujące działania zmierzające do ograniczenia powstawania odpadów i ich właściwej segregacji. A jest o co walczyć – autorzy najciekawszych projektów, a także koordynatorzy zwycięskich zespołów (nauczyciele) otrzymają wartościowe nagrody. A zatem… kto chętny? Ekokreatywni na start! Konkurs startuje już 3 kwietnia!

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie www.orlistaw.pl.

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content