Stołówka

Zapisy na obiady

Zgłoszenia na obiady na dany miesiąc (deklaracja obiadowa) przyjmowane są jedynie od 1 do 9 dnia każdego miesiąca

w m-cu czerwiec 2024 r. deklaracje przyjmowane są do dn. 3.06.2024r.

Wpłat można dokonywać dopiero po złożeniu deklaracji

              Koszt obiadu dla ucznia –

7 zł (pełny)

2zł (zupa) 

W miesiącu maju

13 dni x 7 zł = 91 zł (I i II danie)

13 dni x 2 zł = 26 zł (zupa)

(1-21.06.2024 r. )

 

WPŁAT NALEŻY DOKONAĆ W DNIACH:  02-09.06.2024

Numer konta do wpłat:

69 1020 4564 0000 5502 0095 3380

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać:

SP1 imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza

UWAGA! Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych

Na skróty

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content