Rada rodziców

w roku szkolnym 2023/2024

Nr konta bankowego
Rady Rodziców:

80 1240 3275 1111 0010 8779 7355

Kwota składki w roku szkolnym 2023/2024:

Przedszkolaki 80zł

Uczniowie 60 zł

przy 2 dzieci 80 zł łącznie

Przewodnicząca

Ewa Chmielewska

Zastępca przewodniczącej

Paulina Gotkowicz

Sekretarz

Karolina Reszpondek

Członek

Anita Dybka

Członek

Paulina Adamiec

Członek

Marta Gawińska

Komisja rewizyjna rady rodziców

Członek

Magdalena Obalska - Sobczak

Członek

Małgorzata Simiot

Członek

Anna Kaczmarek

Zestawienie wpływów i wydatków na RR SP1 w okresie od września 2023 do stycznia 2024 r.

Rozliczenie wpłat i wydatków RR według stanu na dzień 20.12.2023r.

Rozliczenie wpłat i wydatków RR według stanu na dzień 22.09.2023r.

Rozliczenie wpłat i wydatków RR według stanu na dzień 20.03.2023r.

Rozdzielacz
Wydatki
- zakup ołówków dla uczniów klas dla pierwszych (80,00)
- zakup ciasta z okazji Dnia Edukacji (493,50)
- dofinansowanie wycieczki dla ucznia (100,00)
- stworzenie nowej strony internetowej (2900,00)
- nagrody w konkursie „Kto Ty Jesteś” (500,00)
- zakup kwiatów na uroczystości miejskie rocznicy
17 września (50,00)
- zakup strojów sportowych na zawody sportowe (1984,00)
- zakup kart wejścia dla przedszkolaków- 349,71 (indywidualne celowe wpłaty rodziców- 350,00)
Na skróty

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content