Rada rodziców

w roku szkolnym 2022/2023

Nr konta bankowego
Rady Rodziców:

80 1240 3275 1111 0010 8779 7355

Kwota składki w roku szkolnym 2022/2023:

Przedszkolaki 80zł

Uczniowie 60 zł

przy 2 dzieci 80 zł łącznie

Przewodnicząca

Ewa Chmielewska

Zastępca przewodniczącej

Estera Wojtczak

Sekretarz

Karolina Reszpondek

Członek

Zuzanna Wolak

Członek

Kinga Świątek

Członek

Maja Dokładna

Komisja rewizyjna rady rodziców

Członek

Paulina Toruńska

Członek

Małgorzata Simiot

Członek

Paulina Rybak

Rozliczenie wpłat i wydatków RR według stanu na dzień 22.09.2023r.

Rozliczenie wpłat i wydatków RR według stanu na dzień 20.03.2023r.

Wydatki
- zakup ołówków dla uczniów klas dla pierwszych (80,00)
- zakup ciasta z okazji Dnia Edukacji (493,50)
- dofinansowanie wycieczki dla ucznia (100,00)
- stworzenie nowej strony internetowej (2900,00)
- nagrody w konkursie „Kto Ty Jesteś” (500,00)
- zakup kwiatów na uroczystości miejskie rocznicy
17 września (50,00)
- zakup strojów sportowych na zawody sportowe (1984,00)
- zakup kart wejścia dla przedszkolaków- 349,71 (indywidualne celowe wpłaty rodziców- 350,00)
Na skróty

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretarat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

 

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content