Świetlica

Rok szkolny 2022/2023

Świetliczaki na tropie KOLORÓW ŚWIATA

Świetlica szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego w ramach Akademii Świetlicowej – „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”. Celem projektu jest m.in. wychowanie ucznia aktywnego, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, rozwijanie zdolności manualnych.

Nasza świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi oraz po ich zakończeniu.

Wychowawcy starają się stworzyć dzieciom warunki zarówno do odpoczynku, nauki jak i zabawy.

Zajęcia świetlicowe rozwijają umiejętności dzieci, pomagają w uzupełnianiu i nadrabianiu zaległości w nauce, zwiększają sprawność fizyczną, rozbudzają zainteresowania czytelnicze. 

Dzieci uczą się szacunku dla innych użytkowników świetlicy, nauczycieli, pedagogów, rozwijają umiejętności wspólnej zabawy oraz uczą się zdrowej rywalizacji.

Jednocześnie kształtujemy u nich poczucie odpowiedzialności za ich własne czyny, zachowanie, szacunek do wspólnej własności, uwrażliwianie na ład i porządek w ich otoczeniu.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30. Dysponuje 5 salami dydaktycznymi: sala kinowa, sala medialna, sala zabaw, sala do wypoczynku i sala do pracy własnej. 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną i fachową opiekę wychowawców.

W świetlicy realizujemy różnorodne projekty i innowacje: „Świetliczaki na tropie”, „Paszport Społeczny”.

Realizujemy zajęcia z pomocy przedmedycznej, włączamy się w ogólnopolskie akcje i kampanie, bierzemy udział w konkursach.

Do dyspozycji uczniów pozostają różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne. Współdziałamy z regionalnymi instytucjami kulturalnymi: CIK, biblioteki, teatr.

Zapraszamy do świetlicy najlepszej w okolicy!

Na skróty

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content