Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

  1. Podział roku szkolnego na półrocza
I półrocze 01 września 2023r. do 26 stycznia 2024r.
II półrocze 29 stycznia 2024r. do 21 czerwca 2024r.

 

  1. I półrocze
Data Wydarzenie
4 września 2023r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024
19 września 2023r.

18 września 2023r.

Organizacyjne spotkania z rodzicami uczniów oddziałów 1-4 (bud. A)

Organizacyjne spotkania z rodzicami uczniów oddziałów 5-8 (bud. B)

30 października 2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 października 2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21 listopada 2023r.

22 listopada 2023r.

Śródokresowe spotkania z rodzicami uczniów oddziałów 1-4 (bud.A)

Śródokresowe spotkania z rodzicami uczniów oddziałów 5-8 (bud.B)

do 20 grudnia 2023r. Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych ocen z zachowania.
Do 22 grudnia 2023r. Informacja pisemna wychowawców dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach z zachowania oraz o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3 (konieczna informacja zwrotna od rodzica)
23 grudnia – 31 grudnia 2023r. Zimowa przerwa świąteczna
16 stycznia 2024r.

17 stycznia 2024r.

Zabawa karnawałowa dla uczniów klas 1-3 + grupy „0” (bud. A)

Dyskoteka karnawałowa dla uczniów 4-8 (bud. B)

do 22 stycznia 2024r. Wystawienie ocen śródrocznych
26 stycznia 2024r. Klasyfikacja śródroczna

 

  • II półrocze

 

Data Wydarzenie
29 stycznia – 9 lutego 2024r. Ferie zimowe
13 lutego 2023r.

14 lutego 2023r.

Spotkania z rodzicami klas 1 -4 (bud.A)

Spotkania z rodzicami klas 5-8 (bud.B)

28 marca – 2 kwietnia 2024r. Wiosenna przerwa świąteczna
16 kwietnia 2024r.

17 kwietnia 2024r.

Śródokresowe spotkania z rodzicami uczniów klas 1-4 (bud. A)

Śródokresowe spotkania z rodzicami uczniów klas 5-8 (bud. B)

1 maja 2024r. Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
2 maja 2024r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2024r.  Święto uchwalenia Konstytucji 3.Maja
14 maja 2024r.

15 maja 2024r.

16 maja 2024r.

Egzamin ósmoklasisty – j. polski

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Egzamin ósmoklasisty – języki obce

13 maja 2024r. Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych ocen z zachowania
17 maja 2024r. Informacja pisemna wychowawców dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach z zachowania oraz o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3 (konieczna informacja zwrotna od rodzica)
30 maja 2024r. Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen rocznych  i końcowych oraz ocen z zachowania
31 maja 2024r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03 czerwca 2024r. Informacja pisemna wychowawców dla rodziców o przewidywanych ocenach i ocenach z zachowania.
12 czerwca 2024r. Wystawienie ostatecznych ocen rocznych i końcowych oraz ocen z zachowania
17 czerwca 2024r. Klasyfikacja roczna i końcowa
20 czerwca 2024r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21 czerwca 2024r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2023/2024
22 czerwca – 31 sierpnia 2024r. Ferie letnie
sierpień 2024r. Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas 1

 

Na skróty

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content