OSE IT w szkole

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do realizacji kursów OSE IT, mających na celu zwiększenie świadomości oraz umiejętności uczniów w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu. W programie wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich, którzy pod kierunkiem swoich wychowawców realizowali dedykowane dla ich wieku kursy.

Realizacja kursu „Internetowa szkoła słonia Spacjusza” dla klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych, pod opieką swoich wychowawców, przystąpili do realizacji kursu „Internetowa szkoła słonia Spacjusza”. Kurs ten miał na celu wprowadzenie najmłodszych uczniów w podstawy bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nauczenie ich odpowiedzialnego zachowania w sieci.

Celem kursu było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie, nauka rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji online oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec korzystania z technologii.

Uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w zajęciach, chętnie brali udział w interaktywnych ćwiczeniach. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem w tworzenie plakatów i chętnie dzieliły się swoimi przemyśleniami. Wychowawcy zauważyli wzrost świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Realizacja kursu „Przygody Profesora i N@tki, czyli jak mądrze korzystać z internetu” dla klas drugich i trzecich

Uczniowie klas drugich i trzecich realizowali kurs „Przygody Profesora i N@tki, czyli jak mądrze korzystać z internetu”. Kurs ten był bardziej zaawansowany i dostosowany do starszych uczniów, koncentrując się na bardziej szczegółowych aspektach bezpieczeństwa i efektywnego korzystania z Internetu.

Celem kursu było pogłębienie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, nauka krytycznego podejścia do informacji znalezionych w sieci, rozwijanie umiejętności ochrony prywatności online.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem realizowali poszczególne moduły kursu, aktywnie uczestnicząc w dyskusjach i ćwiczeniach. Prace grupowe pozwoliły na rozwijanie umiejętności współpracy oraz kreatywnego myślenia. Nauczyciele zauważyli poprawę w krytycznym podejściu uczniów do informacji znalezionych w Internecie oraz zwiększenie świadomości na temat ochrony prywatności online.

 

Realizacja kursów OSE IT w naszej szkole przebiegła pomyślnie i spotkała się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Dzięki zajęciom uczniowie zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które z pewnością przyczynią się do bezpieczniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z Internetu w przyszłości. Wychowawcy i nauczyciele będą kontynuować pracę nad rozwijaniem tych umiejętności, aby zapewnić uczniom jak najlepsze przygotowanie do funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content