Recycling oraz upcycling- warsztaty ekologiczne

22 oraz 23 listopada uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez pracowników Modrasova.

Warsztaty były wspaniałą przygodą dla dzieci z twórczym odzyskiwaniem materiałów, które na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie nieprzydatne. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się czym jest recycling oraz upcycling, jakie mają znaczenie dla budowania świadomości ekologicznej oraz jak w sposób twórczy i kreatywny wykorzystywać ponownie materiał uznawany za śmieci.

Celem warsztatu było uwrażliwienie uczestników na aktualne problemy środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Warsztat miał formę prelekcji połączonej z zajęciami o charakterze gier i zabaw, które poprzez swoją formę zachęcały do nauki dobrych praktyk, takich jak poszanowanie zasobów środowiska oraz świadomego recyklingu.

Podczas warsztatu pokazano, że segregacja odpadów nie jest przykrym obowiązkiem, a wręcz przeciwnie – może być zabawą, która pobudza wyobraźnię. Podstawowym zadaniem warsztatów było pokazanie uczestnikom jak systematyczna segregacja oraz ograniczenie ilości generowanych odpadów pozytywnie wpływają na środowisko, co często potem procentuje wprowadzeniem tego pozytywnego zwyczaju w domach dzieci.

 

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content