Konkurs fotograficzny „Ja i mój przyjaciel”

Regulamin konkursu „Ja i mój przyjaciel”

Tematem konkursu jest wykonanie wspólnej fotografii przyjaciół. Sam zdecyduj, kto jest Twoim najlepszym przyjacielem i zrób z nim zdjęcie. Może to być zdjęcie z przyjacielem z klasy, podwórka, czy ze świetlicy. Przyjacielem może być również Twój ukochany zwierzak lub ulubiona maskotka, pluszak.

Cele konkursu:

 • kształtowanie u dzieci postawy szacunku, dobroci, koleżeństwa, uprzejmości, tolerancji, szczerości,
 • zwrócenie uwagi na ważną rolę przyjaźni w życiu człowieka,
 • propagowanie wśród dzieci aktywności twórczej w obrębie fotografii, kompozycji i estetyki obrazu,
 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności,
 • prezentacja fotograficznej twórczości uczniów.

Organizator: pani Kinga Gorzałczyńska 

Uczestnicy: Uczniowie klas I- IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu.

Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 fotografię w formacie A4, rozdzielczość 2480 x 3508 pikseli. Przyjmujemy i oceniamy tylko zdjęcia oryginalne tzn. nie dopuszcza się przerabiania fotografii w programach graficznych. Prace prosimy wysyłać na adres e-mail: 

kinga.gorzalczynska@oswiata.sieradz.eu lub dostarczyć wywołaną fotografię osobiście do pani Kingi Gorzałczyńskiej.

Terminy: Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia do dnia 07.06.2024 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Fotografia powinna przedstawiać tematykę związaną z hasłem Ja i mój przyjaciel”.
 2. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Opiekunowie uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci ,dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1a RODO.
 5. Wykonane prace nie naruszają praw autorskich.

Kryteria oceny prac:

 • estetyka wykonania;
 • oryginalność ujęcia tematu;
 • pomysłowość, rzetelność i czytelność przekazu.

Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca jej autora: IMIĘ, NAZWISKO ORAZ KLASA

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Prace uczestników konkursu będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 2. Komisja konkursowa ocenia prace i ustala listę laureatów.
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
 • zgodności z tematem konkursu,
 • inwencji, pomysłowości,
 • wrażenia estetycznego.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2024 roku wraz z wręczeniem nagród.

Tak więc… już teraz zabierajcie się wszyscy do pracy. Na zwycięzców czekają nagrody!

Zapraszam:

Kinga Gorzałczyńska

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content