Nasi uczniowie MISTRZAMI Wielkiej Ligi Czytelników 2024!

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie: Jakub Bosek, Wojciech Reszpondek i Adam Spętany zdobyli tytuł Mistrzów Ogólnopolskiej Wielkiej Ligi Czytelników w kategorii klas 1-3!

Przypomnijmy, że konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
1) klasy 1–3 szkół podstawowych;
2) klasy 4–6 szkół podstawowych;
3) klasy 7–8 szkół podstawowych.
Celami konkursu jest:
1) kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
2) promocja czytelnictwa;
3) tworzenie społeczności aktywnych czytelników;
4) wzmacnianie wychowawczej roli rodziny oraz integracja międzypokoleniowa
poprzez wspólne czytanie literatury;
5) wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie
platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
6) promocja klasyki i współczesnej literatury krajowej, w tym utworów
patriotycznych;
7) upowszechnianie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
8) wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej
z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
9) aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek
konkursowych;
10) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (strona
www, media społecznościowe, serwery bazodanowe, formularze online)
w procesach edukacyjnych, w tym promocji czytelnictwa;
11) promocja nowości wydawniczych oraz współpraca ze środowiskiem wydawców
i pisarzy;
12) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez promowanie postawy
zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
13) kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;
14) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane
potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów, w tym doskonalenie
umiejętności czytania ze zrozumieniem, systematyczności, efektywnego
zarządzania czasem i kreatywnej pracy z tekstem.

Serdecznie gratulujemy naszym MISTRZOM oraz ich opiekunowi Pani Izabeli Szymańskiej!

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content