Legitymacja szkolna w telefonie

mLegitymacja szkolna stanowi  mobilną wersję legitymacji szkolnej. Podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji, mLegitymacja szkolna  poświadcza uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

Okres ważności mLegitymacji szkolnej jest tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej, z zastrzeżeniem jednakże, że przedłużenie ważności jednej z wyżej wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.

W obecnych czasach telefony komórkowe nie służą już wyłącznie do prowadzenia rozmów czy wysyłania wiadomości tekstowych. W ostatnich latach stały się urządzeniem wielofunkcyjnym. Telefon jest ważnym elementem codziennego życia. Dzieci i młodzież chętnie sięgają po te urządzenia, dlatego też zasadne jest rozwijanie możliwości praktycznego ich wykorzystania.

W dobie cyfryzacji oraz coraz bardziej powszechnego używania aplikacji mobilnych należy wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, a także ich rodziców oraz osób, które weryfikują ważność legitymacji szkolnych. Jest to bezpieczne narzędzie pozwalające na potwierdzenie przysługujących uczniom uprawnień, które będą mogli posiadać zawsze przy sobie – w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym. Takim właśnie narzędziem jest mLegitymacja szkolna, która  stanowi jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten będzie zawierał dane dotyczące tożsamości ucznia, wskazywał szkołę, do której uczęszcza uczeń oraz ważność dokumentu.

Rodzicu, nie czekaj złóż wniosek o mLegitymację już dziś!

Wniosek i wszystkie potrzebne informacje znajdują się w zakładce „dokumenty szkolne” lub są dostępne po kliknięciu w specjalny odnośnik na stronie głównej szkoły.

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content