„Stop dla hejtu w Sieradzu” z Anną Marią Wesołowską

RZĄDOWY PROGRAM „OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024

„STOP dla hejtu w Sieradzu”

Cel projektu: Program ma na celu realizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze problematyki cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści i zachowań patologicznych.

Zakres: W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczniów klas VI sieradzkich szkół podstawowych z przedstawicielami policji, specjalistą ds. cyberprzemocy oraz znanym prawnikiem Anną Marią Wesołowską. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty teatralne, konkursy związane z tematyką projektu. Zakupione zostaną także gadżety z numerami telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży

Wartość projektu: 79.650,00 zł
Wysokość dofinansowania: 64.850,00 zł
Źródło dofinansowania: budżet państwa/Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres realizacji: 2023

SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

  1. Spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu

  2. Spotkania ze specjalistą z zakresu cyberprzestępczości

  3. Strona internetowa i profil na portalu społecznościowym

  4. Warsztaty profilaktyczno – teatralne dla uczniów szkół podstawowych

  5. Spotkania autorskie z prawnikiem Anną Marią Wesołowską dla uczniów

  6. Spotkania autorskie z prawnikiem dla rodziców i nauczycieli

  7. Konkursy, materiały do rozpropagowania wśród Społeczności Szkolnych

 

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content