Międzyszkolny Konkurs Pięknego czytania „Wesołe literki” dla klas pierwszych

10 maja 2023 odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas pierwszych „Wesołe literki” zorganizowany przez panie: Anitę Kapek, Ewę Razum i Urszulę Mielczarek. Przybyłych uczestników i nauczycieli przywitał pan dyrektor Piotr Bakowicz.

W konkursie uczestniczyło 6 szkół: SP1, SP 4, SP 6, SP 9, SP 10, SP Charłupia Mała. Łącznie w konkursie brało udział 17 uczniów. Naszą szkołę reprezentowała Liliana Mikołajczyk 1 b, Liliana Stawarz, 1a, Maria Jaros 1b.

Uczestnictwo w konkursie dało szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności czytelniczych oraz porównanie ich z umiejętnościami innych. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: 1 etap –

czytanie przez uczestników wybranych przez siebie i przygotowanych w domu fragmentu utworu , 2 etap – każdy uczestnik wybiera los z „ maszyny losującej”, na którym

zapisany jest numer wylosowanego fragmentu tekstu, który należy odczytać. Komisja w składzie: Izabela Szymańska, Joanna Szudy, Ewa Razum, Urszula Mielczarek dokonywała punktacji uczniów oceniając dykcję, tempo czytania, intonację i po podliczeniu punktów wyłoniła Mistrzów Pięknego Czytania czyli 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienia. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania 1 miejsce zdobył uczeń ze SP nr 9, 2 miejsce zdobyła uczennica ze SP z Charłupi Małej natomiast 3 miejsce zdobył uczeń ze SP nr 6.

Wyróżnienie przypadły w udziale uczniom ze SP nr 1, SP nr 4, SP nr 9, SP nr 10.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom za udział w konkursie oraz nauczycielom – opiekunom za wspaniałe przygotowanie dzieci do konkursu.

 

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content