Powiatowy Konkurs Literacki dla uczniów klas IV-VIII „Radość Tworzenia” – rozstrzygnięcie

Uroczysty finał XI Powiatowego Konkursu Literackiego dla uczniów klas IV-VIII „Radość Tworzenia”. Dnia 6 marca odbył się uroczysty finał konkursu. Spośród 40 uczniów z pięciu szkół: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 9, SP w Chojnem, SP w Dąbrowie Wielkiej, którzy przystąpili do konkursu w dniu 15 lutego, dzisiaj 15 laureatów w pięciu kategoriach wiekowych, odebrało dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły oraz Urząd Miasta w Sieradzu. Uroczystość uświetnił występ uczennic z klasy 8e, które zaprezentowały wiersze Wisławy Szymborskiej oraz utwór na skrzypcach do wiersza poetki.

 

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content