Lepszy start przedszkolaków


 

Cel projektu:

Celem głównym jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównywanie  dysproporcji rozwojowych 114 dziewczynek i 115 chłopców, poniesienie kompetencji  38 nauczycielek Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 15 w Sieradzu oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej dla 10 dziewczynek i 15 chłopców z terenu Ukrainy poprzez utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy SP nr 1 w Sieradzu w okresie 09.2020-06.2023r.

Realizatorzy projektu:

-Przedszkole nr 6 w Sieradzu

-Przedszkole nr 15 w Sieradzu

-oddział przedszkolny przy SP nr 1 im Władysława Reymonta w Sieradzu

 


 

Zakres projektu:

– Realizacja dodatkowych zajęć:

z języka polskiego

z dogoterapii

z alpakoterapii

– Zakup wyposażenia stolików, krzeseł, szaf i rolet, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego.

– Adaptacja i modernizacja pomieszczeń łazienki i toalety oraz sali przedszkolnej

 


 

Wartość projektu: 1 607 797,80 zł

Wysokość dofinansowania: 1 366 628,13 zł

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

 


Harmonogramy:

1. Alpakoterapia i dogoterapia


2. Język polski – grupa 1


3. Język polski – grupa 2

Język polski – grupa 2 / zmiana nr 1

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content