„STOP dla hejtu w Sieradzu”

Projekt „STOP dla hejtu w Sieradzu”, będzie realizowany w ramach „RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Głównym celem realizacji projektu są działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców w obszarze problematyki cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści i zachowań patologicznych.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną m.in. zajęcia dla uczniów sieradzkich szkół podstawowych z przedstawicielami policji, specjalistą ds. cyberprzemocy oraz znanym prawnikiem Anną Marią Wesołowską. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty teatralne oraz konkursy związane z tematyką projektu. Zakupione zostaną także gadżety z numerami telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Adresatami projektu jest ok. 300 uczniów klas VI uczestniczących w warsztatach i konkursach oraz ok. 400 uczniów klas VII-VIII, ok. 300 rodziców uczniów sieradzkich szkół podstawowych i ok. 150 nauczycieli uczestniczących w spotkaniach autorskich z prawnikiem.

Koszt projektu to 79.650,00 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Sieradza oraz pozyskanego dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 64.850,00 zł.

 

Spotkanie dla Rodziców uczniów klas 6-8 z p. Sędzią Anną Marią Wesołowską odbędzie się 18.10.23 o godz. 15.00 w naszej szkole przy ul.Rycerskiej 2.

Zapraszamy!

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content