Pamiętamy o Powstańcach Warszawskich – udział szkoły w ogólnopolskiej akcji pamięci BohaterOn

W październiku i listopadzie w naszej szkole odbywały się zajęcia w ramach projektu „BohaterOn” – włącz historię. Celem tej akcji jest propagowanie informacji o powstaniu warszawskim, tak ważnym wydarzeniu dla naszego państwa, ale również uwrażliwienie na pamięć o bohaterach. Mamy możliwość jeszcze porozmawiać i podziękować uczestnikom tamtych wydarzeń za trud i cierpienie jakie włożyli w obronę stolicy. Nasi uczniowie podczas lekcji organizowanych w różnych klasach przez nauczycieli historii (p. A. Cieślak, p. J. Majdzińską, p. E. Razum) mogli zapoznać się ze słuchowiskami przygotowanymi przez twórców projektu. Klasy 1-3 wysłuchały słuchowiska pt. „Niebajka o powstaniu warszawskim”, klasy 4-6 „Mały” roznosiciel nadziei, klasy 7-8 film z kanału YouTube – Co za historia – Powstanie Warszawskie. Po wysłuchaniu części merytorycznej uczniowie przygotowywali prace plastyczne. Najmłodsi uczniowie malowali rysunki do tematu ” Czym jest patriotyzm”, starsi uczniowie robili opaski powstańcze, plakaty upamiętniające powstanie warszawskie, publikowano wpisy na stronnie dumnizpowstańców.pl Uczniowie bardzo zaangażowali się w akcję. Dziękujemy wszystkim powstańcom.

Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content