Aktywna Tablica 2023

Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Wartość ogólna projektu w SP 1:
43.750zł

Wartość dotacji celowej z budżetu państwa: 35.000zł

Pomoce dydaktyczne i oprogramowanie zakupione w ramach programu:

Nazwa sprzętu Ilość sztuk
Monitor interaktywny 4K UHD 75 cali
4
Tablet
4
Programy terapeutyczne: dysleksja; dyskalkulia; autyzm; mowa w kontekście społecznym; ADHD; percepcja słuchowa; czytanie ze zrozumieniem; zaburzenia przetwarzania słuchowego.
8
Na skróty

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content