Poznaj Polskę

Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę" w ramach programu "Polski Ład"

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
  • przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
i Krakowa dla uczniów klas 5 i 6

05 - 06 czerwca 2023r.

W wycieczce brali udział uczniowie klas 5 i 6. Celem wyjazdu było uwrażliwienie na piękno ojczystego kraju oraz poznanie osobliwości przyrodniczych Ojcowskiego Parku Narodowego.  Ważnym elementem naszego wyjazdu było również kształtowanie poczucia przynależności do swojego, kraju, oraz zdobycie wiedzy na temat jego dziedzictwa kulturowego. Poznaliśmy zabytki Krakowa takie jak Zamek Królewski na  Wawelu, Kaplica Zygmuntowska oraz krakowskie Stare Miasto.

Kwota dofinansowania: 10.000 zł

Wycieczka do Torunia dla uczniów klas 2

15 czerwca 2023r.

Wycieczka zorganizowana została dla klas 2. Miały one okazję do zwiedzania Muzeum Piernika i poznania historii powstawania tych wypieków. Bezcenną była możliwość  zapoznania uczniów ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi we Wszechświecie oraz bliższe poznanie sylwetki znakomitego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Nie zabrakło też okazji do poznania historii miasta Torunia oraz jego zabytków.

Kwota dofinansowania: 5000 zł

Na skróty

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content