Projekt z udziałem środków WFOŚIGW

Projekt dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

Nazwa i wartość zadania:

„Utworzenie ekopracowni
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Władysława Reymonta w Sieradzu”

ogólna:
57.047,00 zł netto
dofinansowanie WFOŚiGW:
54.194,00 zł netto

Opis projektu:

Celem projektu jest utworzenie ekopracowni, która będzie w sobie łączyła funkcjonalność sali dydaktycznej i eksperymentalno – doświadczalnej i pozwoli na możliwość właściwej realizacji podstawy programowej z biologii i geografii oraz zajęć z zakresu ekologii. W pracowni znajdzie się nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne na miarę lat 20-tych XXI w. Poprzez prowadzenie analiz i doświadczeń, empirycznemu doświadczaniu świata uczniowie w dużo lepszy niż dotychczas, bo praktyczny sposób, przyswoją wiedzę, którą bez problemów wykorzystają później w różnych dziedzinach swojego życia i przyszłej edukacji. Z całą pewnością przełoży się to również na poszerzenie i pogłębienie ich zainteresowań.
Planowane w nowopowstałej pracowni zajęcia ekologiczne spowodują, że wśród uczniów budowana będzie zupełnie inna świadomość ekologiczna oraz postawy odpowiedzialności za przyszłe losy matki Ziemi. Ufamy, że uaktywnią one dzieci i młodzież do podejmowania działań proekologicznych w lokalnej społeczności ale i na znacznie szerszą skalę – kraju i świata
Eksperymentalno – doświadczalny charakter pracowni wymaga usytuowania w niej komponentu nawiązującego swym wyglądem do prawdziwego laboratorium. Wzdłuż jednej ściany pracowni zostaną ustawione 2 stoły laboratoryjne, na których będzie można ustawić mikroskopy, swobodnie prowadzić obserwacje z ich wykorzystaniem oraz wykonywać innego typu doświadczenia. Takie miejsce w sali pozwoli efektywniej wykorzystać czas lekcji, bo stale gotowe będą stanowiska do pracy laboratoryjnej. 
Na jednej ze ścian zostanie umieszczona fototapeta, która będzie tematycznie związana z krajobrazem przyrodniczym zbiornika wodnego Jeziorsko, który swym położeniem związany jest z regionem sieradzkim i szerzej z województwem łódzkim. Ekologia, to także segregowanie odpadów, nie zapominamy o tym, dlatego salę planujemy wyposażyć w kolorowe kosze służące do tego celu. Ich kolory będą odpowiadać zasadom segregacji.
Ważna jest dla nas jakość prowadzonych zajęć i różnorodność pomocy dydaktycznych. Dlatego chcemy wzbogacić pracownię w różne modele i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z biologii czy szeroko pojętej ekologii, a nawet geografii. Należy tu wspomnieć o Labodisc’u, który jest de facto miniaturowym laboratorium biochemicznym, o modelu krtani, żuchwy i szczęki, a także tułowia człowieka, okazach roślinnych i szkieletach zwierzęcych oraz interaktywnych materiałach do nauki biologii. Na pewno unowocześnią one proces dydaktyczny i podniosą atrakcyjność zajęć oraz pozwolą na efektywne nauczanie przez działanie. Pracownia zyska także nową okładzinę podłogi oraz nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED. Zostanie także wyposażona w nowoczesny monitor interaktywny o przekątnej 75″, nowoczesne aktywne głośniki i w pełni zaciemniające okna rolety. 

Na skróty

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content